Leveransförseningar

Om ShopBetter.se är oförmögen att leverera inom den överenskomna tiden ska konsumenten informeras inom 24 timmar om orsaken till förseningen och om en ny leveranstid. Om ShopBetter.se} inte heller kan rätta till felet inom rimlig tid har konsumenten rätt att häva köpet. Detta gäller även för specialbeställningar.