Tullavgift (utanför EU)

Tullavgift:
ShopBetter.se levererar över hela världen och i vissa fall kan tull vara tillämplig (t.ex. NZ, AU, UK, NO).

Dessa avgifter läggs automatiskt på kunden, som ska betalas i sin helhet för frisläppande av den/de köpta artiklar(na) i enlighet med detta.

På grundval av de uppgifter som tillhandahålls i tulldeklarationen (av ShopBetter.se), de styrkande handlingar som medföljer den och all information som de kan begära, de behöriga tulltjänstemännen bestämmer, inför och tar ut tullar som förfaller.

Tull beräknas som en procentandel av varornas tullvärde:

Procentandelen eller skattesatsen varierar beroende på typ av varor. Tullvärdet består av; det pris som betalats för varorna, försäkringskostnaden och fraktkostnaden.

Tullavgift kanske inte ska betalas för varor som tillhandahålls direkt till köparen när deras värde inte överstiger 150 euro. Detta undantag gäller inte parfymer, tobak eller tobaksprodukter och alkoholprodukter som omfattas av särskilda begränsningar för den angivna kvantiteten.